U bent van uw vrijheid beroofd

Ontdek hier wat u kan doen.

U bent van uw vrijheid beroofd

U bent van uw vrijheid beroofd vanaf het ogenblik dat u, ten gevolge van het optreden van de politie, niet meer beschikt over de vrijheid van komen en gaan. De vrijheidsbeneming mag niet langer dan 12 uren duren in geval van een bestuurlijke arrestatie, en niet langer dan 48 uren in geval van een bevel tot medebrenging uitgaande van een onderzoeksrechter.

Voor die termijn dient de onderzoeksrechter te beslissen of een bevel tot aanhouding wordt verleend waarmee u in voorlopige hechtenis zou worden genomen. De afgifte van een aanhoudingsbevel is aan wettelijke voorwaarden onderworpen (slechts in geval van volstrekte noodzakelijkheid voor de openbare veiligheid en indien het feit voor de verdachte een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf tot gevolg kan hebben).

Indien het maximum van de van toepassing zijnde straf vijftien jaar (opsluiting) niet te boven gaat, mag het bevel slechts worden verleend als er ernstige redenen bestaan om te vrezen dat de in vrijheid gelaten verdachte nieuwe misdaden of wanbedrijven zou plegen, zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken, bewijzen zou pogen te laten verdwijnen of zich zou verstaan met derden.

Alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, dient de onderzoeksrechter de verdachte te ondervragen over de feiten die aan de beschuldigingen ten grondslag liggen en die aanleiding kunnen geven tot een aanhoudingsbevel.

De verdachte heeft recht op bijstand van zijn advocaat tijdens de ondervraging. De advocaat mag opmerkingen formuleren.

Uw advocaat zal:

  • Toezien op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de arrestatie en de vrijheidsbeneming zowel door de politie als het Openbaar Ministerie;
  • Toezien op de naleving van uw rechten als verdachte zowel tijdens het verhoor door de politie n.a.v. de arrestatie als het verhoor door de onderhoudsrechter;
  • Ervoor zorgen dat uw situatie en de strategische aanpak van uw dossier op de best mogelijke wijze naar voren worden gebracht. Uw advocaat zal bij de onderzoeksrechter opmerkingen kunnen formuleren teneinde, indien u in verdenking wordt gesteld, u voorlopig niet naar de gevangenis zou moeten (voorlopige hechtenis), maar zou kunnen in vrijheid blijven mits voorwaarden (vrijlating onder voorwaarden).

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40