U kreeg een aanbod tot strafbemiddeling

Ontdek hier wat u kan doen.

U kreeg een aanbod tot strafbemiddeling

Strafbemiddeling houdt een overeenkomst in tussen verdachte en slachtoffer waarin wordt gepoogd om de schade uit een misdrijf te herstellen.

Het initiatief tot strafbemiddeling wordt genomen door het Openbaar Ministerie, die het dossier zal overmaken aan het justitiehuis van zijn arrondissement.

Daar zal een bemiddelingsproces worden opgestart waarbij een gesprek zal worden gevoerd met verdachte en slachtoffer met het oog op de regeling van de schade.

Het Openbaar Ministerie kan daarbij een of meerdere bijkomende maatregelen voorstellen (bv. geneeskundige behandeling of therapie, opleiding of dienstverlening).

Indien er een akkoord wordt gevonden en indien de verdachte de bijkomende maatregelen heeft aanvaard, wordt dit opgenomen in een Proces-Verbaal.

De vervolging door het parket (strafvordering) zal vervallen wanneer de verdachte heeft voldaan aan al de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden en maatregelen.

De dader en het slachtoffer kunnen zich tijdens de volledige procedure laten bijstaan door een advocaat, hetgeen zijn nut heeft niet alleen om het evenwicht te vinden in maatregelen, maar ook om de berekeningen van schade (materiële en/of morele) te controleren of op te maken.

Vanuit de visie van het slachtoffer of de dader, en vanuit de analyse van het strafdossier, kan het soms ook een optie zijn af te wegen om de strafbemiddeling te weigeren.

Neem contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat zal erop toezien dat de wettelijke bepalingen inzake de strafbemiddeling worden nageleefd en dat uw rechten als verdachte dan wel als slachtoffer op de best mogelijke wijze worden behartigd.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40