Voertuigen in de hand houden

Ontdek hier wat u kan doen.

Voertuigen in de hand houden

Elke bestuurder moet altijd in staat zijn zijn voertuig te besturen: fysiek geschikt zijn en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. U moet als bestuurder steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en uw voertuig of uw dieren goed in de hand hebben.

Het “voortdurend in staat zijn alle rijbewegingen uit te voeren” betekent dat u als bestuurder altijd uw aandacht aan de weg dient te besteden, voldoende vrijheid van beweging moet hebben en moet beschikken over de nodige ruimte om het stuur en de instrumenten van het voertuig te bedienen (Rb. Leuven 23 april 2004, T. Pol. 2006, 24).

De rechter zal dit beoordelen op basis van de concrete feitelijke elementen van de zaak, bv. abnormale, onverantwoorde rijbewegingen en ander verkeersonveilig gedrag. Vallen hieronder: eten achter het stuur, geen of onaangepast schoeisel dragen tijdens het rijden, een GPS bedienen, een CD verwisselen, het gebruik van de GSM achter het stuur, etc. Een inbreuk op deze regel komt vaak ook tezamen met een andere inbreuk, eventueel met een ongeval. Een inbreuk op deze regel is strafbaar met een geldboete van 160,00 EUR tot 2.000,00 EUR, en kan leiden tot een rijverbod.

 

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40