Verdovende middelen in het verkeer

Ontdek hier wat u kan doen.

Verdovende middelen in het verkeer

Het is verboden om zich in het verkeer te begeven onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals verdovende middelen (drugs).

Indien u een voertuig bestuurt, of op het punt staat om dit te doen, op een openbare plaats kan de politie u onderwerpen aan een test voor het opsporen van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Ook wanneer u (op het punt staat om) een persoon te begeleiden in het kader van een rij-opleiding, kan u getest worden. Daarnaast kunnen ook personen die betrokken zijn bij een verkeersongeval getest worden op verdovende middelen.

Hierbij dient een bepaalde procedure gevolgd te worden:

 • Checklist

De politie dient eerst aan de hand van een gestandaardiseerde checklist na te gaan of er indicaties zijn van recentelijk gebruik van verdovende middelen. Hierbij wordt gelet op: de ogen, het gezicht, het gedrag, de gemoedstoestand, de taal, de gang en andere kenmerken die kunnen wijzen op het gebruik van verdovende middelen.

Indien er minimaal 3 aanwijzingen zijn, verspreid over minimaal 2 van deze categorieën, kan men overgaan tot uitvoeren van een speekseltest om verdovende middelen op te sporen.

Opgelet: bij een verkeersongeval mag de politie onmiddellijk overgaan tot het uitvoeren van een speekseltest, zonder eerst de checklist na te gaan.

 

 • Speekseltest/-analyse

Met een speekseltest kunnen volgende stoffen in het speeksel opgespoord worden:

  • delta-9-tetrahydrocannabinol (THC of cannabis);
  • amfetamine;
  • methyleendioxymethylamfetamine (MDMA);
  • morfine (vrij) of 6-acetylmorfine;
  • cocaïne of benzoylecgonine.

Is de speekseltest positief? Dan wordt een speekselanalyse uitgevoerd. Hiervoor moet u opnieuw een speekselstaal afstaan. U krijgt in dit geval een onmiddellijk rijverbod van 12 uur vanaf de vaststelling van de positieve speekseltest.

U krijgt ook een onmiddellijk rijverbod van 12 uur wanneer:

  • u een speekseltest of -analyse weigert;
  • er geen speekseltest of -analyse kan uitgevoerd worden en de checklist aangewezen heeft dat u mogelijks verdovende middelen gebruikt heeft;
  • de speekseltest negatief was, maar u niet in staat bent een voertuig te besturen.

 

 • Bloedanalyse

Wanneer de speekseltest positief is en men geen speekselanalyse kan uitvoeren, of indien men geen speekseltest of speekselanalyse kan uitvoeren, gaat men over tot een bloedanalyse. Hiervoor wordt een geneesheer opgevorderd.

 

Wanneer de speeksel- of bloedanalyse aantoont dat u onder invloed was van verdovende middelen in het verkeer, kan u gedagvaard worden en moet u voor de rechter verschijnen. U kan zich hiervoor laten bijstaan door een advocaat.

De rechter kan volgende straffen opleggen:

Geldboete van 1600 tot 16000 EUR Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar
Na herhaling binnen de 3 jaar:
Gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar Geldboete van 3200 tot 40000 EUR Rijverbod van 3 maanden tot 5 jaar *
Na een nieuwe herhaling, binnen de 3 jaar na de tweede overtreding:
Gevangenisstraf tot 4 jaar Geldboete van 6400 tot 80000 EUR Rijverbod van 6 maanden tot 5 jaar bij tweede herhaling*;

Rijverbod van 9 maanden tot 5 jaar bij derde herhaling*

* De politierechtbank legt daarnaast ook een herhaling van de 4 rij-examens op.

 

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw “advocaat” kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40