U kreeg een parkeerboete

Ontdek hier wat u kan doen.

U kreeg een parkeerboete

Iedere gemeente heeft de wettelijke bevoegdheid om reglementen vast te stellen in verband met het parkeren voor beperkte tijd, het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart.

Wanneer de gemeente een parkeerreglement vaststelt, kan zij parkeerretributies bepalen.

Een parkeerretributie is een tegenprestatie (lees: betaling van een geldsom middels een vorm van belasting) voor een dienst die door de overheid wordt geleverd, nl. het ter beschikking stellen van een parkeerplaats op de openbare weg.

Bij een parkeerretributie moet het bedrag van de retributie evenredig zijn aan de kostprijs van de verstrekte dienst (d.i. de parkeerplaats).

Indien u een parkeerretributie ontvangt, is het van belang na te gaan of de gemeente en/of de derde partij die door de gemeente werd ingeschakeld voor de controle van de parkings, het gemeentelijk reglement en de wet heeft gerespecteerd.

Indien u niet akkoord bent met een ontvangen parkeerretributie is het belangrijk deze aan te vechten, in de eerste plaats bij de gemeente zelf dan wel in bepaalde gevallen voor het gerecht.

Er kan ook steeds sprake zijn van overmacht. Op die manier kan beslist worden dat u de parkeerretributie toch niet moet betalen. Betaal uw parkeerretributie niet zomaar en laat u eerst door een advocaat adviseren.

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat zal de wettelijke voorwaarden en waarborgen verbonden aan de parkeerretributies nagaan en u concreet adviseren en bijstaan inzake het aanvechten van een retributie.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40