Snelheidsovertreding

Ontdek hier wat u kan doen.

Snelheidsovertreding

U begaat een snelheidsovertreding wanneer u zich met onaangepaste (aan de weersomstandigheden, de aanwezigheid van andere weggebruikers,…) of te hoge snelheid op de rijweg verplaatst. U krijgt in dit geval een proces verbaal (de vaststellingen van de politie) in de bus.

Snelheidsovertredingen kunnen enkel geldig worden vastgesteld door een meettoestel dat een alle normen voldoet (modelgoedkeuring), correct en recent genoeg is geijkt (elke 2 jaar),  en wordt bediend door daarvoor opgeleide gebruikers. Een gespecialiseerd advocaat kan deze elementen nakijken in het strafdossier.

De rechter houdt voor de strafmaat (boete en/of rijverbod) rekening met verschillende factoren:

  • de mate waarin de toegelaten snelheid overschreden werd;
  • de omstandigheden waarin u de overtreding beging;
  • uw (eventuele) voorgeschiedenis.

De politierechter kan volgende straffen opleggen (mogelijks met uitstel):

Overschrijding van de maximumsnelheid Geldboete van 80 tot 4000 EUR
Overschrijding van de maximumsnelheid van meer dan 30 km/u binnen de bebouwde kom, de zone 30, een (woon)erf Geldboete van 80 tot 4000 EUR Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar
Overschrijding van de maximumsnelheid van meer dan 40 km/u buiten de bebouwde kom Geldboete van 80 tot 4000 EUR Rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar
Na herhaling binnen de 3 jaar worden de geldboetes verdubbeld.

De politierechtbank kan beslissen dat u uw rijvaardigheid moet kunnen aantonen door het opnieuw afleggen van de rij-examens.

Een advocaat kan u helpen uw motivering en de omstandigheden van de overtreding over te brengen aan de rechter zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40