Gebruik van GSM in het verkeer

Ontdek hier wat u kan doen.

Gebruik van GSM in het verkeer

De bestuurder van een wegvoertuig (of dier) mag geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt, behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is. Opgepast, een voertuig dat voor het rood licht staat is niet in stilstand. Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken (art. 2.22 van het verkeersreglement).

Het Hof van Cassatie stelde dat het begrip “gebruik” moet begrepen worden in zijn normale betekenis, namelijk alle vormen van gebruik, en niet beperkt tot een bepaalde handeling zoals bellen of sms’en. Het vasthouden van de GSM door de bestuurder tijdens het rijden impliceert dus dat dit toestel wordt gebruikt en is strafbaar.

Het is de strafrechter die steeds concreet zal oordelen op basis van de feitelijke elementen van het dossier.

Het gebruik van de GSM is strafbaar met een geldboete van 160,00 tot 2.000,00 EUR. De rechter kan u een rijverbod opleggen.

Opgelet: Wanneer u gebruik maakt van uw GSM achter het stuur kan dit ook inhouden dat u niet de nodige controle over het voertuig heeft, wat ook een misdrijf is. De politierechtbank te Antwerpen oordeelde dat de bestuurder die sms-berichtjes verzendt achter het stuur, zonder oog te hebben voor het verkeer, niet in staat is alle nodige rijbewegingen uit te voeren en zijn voertuig niet voldoende in de hand heeft (Pol. Antwerpen 21 april 2004, VAV 2006, 550).

Klik hier voor meer informatie over de nodige controle over het voertuig.

 

Neem contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40