De gekruiste herhaling

Ontdek hier wat u kan doen.

De gekruiste herhaling

De “gekruiste herhaling” is het veroordeeld worden voor een tweede misdrijf, na een eerste veroordeling, behorende tot een wettelijk bepaalde groep van zware verkeersoverdredingen, zoals onder meer:

 • overtredingen van de vierde graad (bv. negeren stopbevel van bevoegd persoon);
 • ernstige snelheidsovertredingen waarvoor een verplicht rijverbod geldt;
 • rijden zonder rijbewijs;
 • vluchtmisdrijf;
 • zware alcoholintoxicatie;
 • dronkenschap;
 • aanzetten, uitdagen of toelaten tot dronken rijden;
 • drugs in het verkeer;
 • Rijden zonder verzekering.

De rechter is verplicht een rijverbod op te leggen wanneer de bestuurder, binnen de 3 jaar na een vorig vonnis waarin hij veroordeeld werd voor een van de overtredingen uit de die groep, opnieuw één of meerdere van deze inbreuken begaat.

Duur van het rijverbod:

 • indien de bestuurder één van de overtredingen uit de “korf” opnieuw begaat: rijverbod van 3 maanden;
 • indien de bestuurder twee van de overtredingen uit de “korf” opnieuw begaat: rijverbod van 6 maanden;
 • indien de bestuurder drie van de overtredingen uit de “korf” opnieuw begaat: rijverbod van 9 maanden.

Bovenop het rijverbod moet de rechter steeds de vier rij-examens opnieuw opleggen (medisch, psychologisch, theorie- en praktijkexamen).

Voor meer informatie, zie artikel 38, §6 van de Wegverkeerswet.

Heeft u een verkeersovertreding begaan en bevindt u zich in staat van herhaling?

Neem contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40