U kreeg een GAS-boete

Ontdek hier wat u kan doen.

U kreeg een GAS-boete

Iedere gemeente heeft de wettelijke bevoegdheid om straffen of administratieve sancties te bepalen voor de inbreuken op zijn reglementen of verordeningen.

Zo kan de gemeente GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) bepalen voor bepaalde verkeersovertredingen (o.m. inzake het stilstaan en parkeren, overtredingen inzake verboden rijrichting, overtredingen inzake de voetgangerszone).

De boetes variëren van 55 tot 330 euro naargelang de ernst van de inbreuk.

Opgelet: een GAS-boete kan ook aan een minderjarige (ouder dan veertien jaar) worden opgelegd. De ouders zijn aansprakelijk voor de betaling van de administratieve boete.

Tegen een GAS-boete kan beroep ingesteld worden bij de politierechtbank binnen een maand na kennisgeving van de beslissing of bij de jeugdrechtbank indien de boete betrekking heeft op minderjarigen.

In bepaalde gevallen is er ook een mogelijkheid te worden gehoord door de Gas-ambtenaar, zodat kan worden besproken of de boete al dan niet noodzakelijk is en al dan niet correct is qua hoegrootheid.

Indien u een GAS-boete ontvangen heeft en deze wenst te betwisten, kan uw advocaat u concreet adviseren over:

  • de wettelijke voorwaarden die de sanctionerende overheid dient na te leven voor het strafbaar stellen van bepaalde inbreuken (bevoegdheid, hoedanigheid, kwalificatie, termijnen, verjaring, edm.)
  • de wettelijke voorwaarden inzake de vaststelling en controle van de overtredingen.
  • de procedurele rechten en waarborgen die u heeft tot inzage, informatie en betwisting van de GAS-boete zowel als meerderjarige als minderjarige.

Ieder geval per geval dient afgetoetst te worden aan de wet en de toepasselijke gemeentelijke reglementen of verordeningen.

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40