Getuigen

Ontdek hier wat u kan doen.

Getuigen

Getuigen zijn personen die kennis hebben van het misdrijf of van de omstandigheden ervan. Getuigenissen van groot belang voor het bewijs van de eventuele strafbare feiten, én voor de verdediging van de beklaagde.

Ten eerste is de belangrijke rol van getuigenissen al aanwezig tijdens het vooronderzoek, waarbij de verdediging eventuele getuigenverklaringen moet kunnen weerleggen, bijvoorbeeld door een bijkomend verhoor of een confrontatieverhoor te vragen.

De bijstand en controle van een advocaat in deze fase van de procedure zal ertoe bijdragen dat uw rechten worden gewaarborgd en dat uw verdediging op de best mogelijke wijze wordt gevoerd.

Ten tweede is het verhoor van getuigen ook ter zitting zeer belangrijk. Het openbaar ministerie kan getuigen ter zitting oproepen. Hun namen worden in de dagvaarding vermeld. U kunt ook zelf getuigen laten komen.

Hiervoor kan u:

  • een brief richten naar het openbaar ministerie om te vragen ook uw getuigen op te roepen;
  • zelf vragen aan de getuigen om zich op de zitting aan te melden zonder verdere formaliteiten;
  • of ze op eigen kosten door een gerechtsdeurwaarder laten oproepen.

Getuigen die worden opgeroepen, zijn verplicht om te verschijnen.

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat kan zorgen het oproepen van getuigen, en daarnaast instaan voor alle andere mogelijke middelen van verdediging, een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40