De herhaling in strafzaken

Ontdek hier wat u kan doen.

De herhaling in strafzaken

Herhaling houdt in dat u, na een eerdere definitieve veroordeling wegens een strafbaar feit, een nieuwe inbreuk begaat. Strafrechtelijke herhaling leidt tot strafverzwaring.

De verzwaring van de straf in geval van herhaling is doorgaans facultatief. In die gevallen kan de rechter de zwaardere straf uitspreken maar is hij hier niet toe verplicht. Zo kan de rechter rekening houden met de feiten, omstandigheden en andere elementen die aantonen dat de verdachte geen aanhoudende neiging tot wetsovertreding heeft. In bepaalde wettelijke gevallen is de strafverzwaring verplicht.

Bijzondere wetten kunnen voorzien in een eigen herhalingsregime. Zo bijvoorbeeld in verkeerszaken waarin in een streng herhalingsregime (“gekruiste herhaling”) wordt voorzien.

Uw advocaat kan u concreet adviseren over de eventuele toepassing van herhaling in uw specifiek geval, het al dan niet verplicht karakter van de strafverzwaring en de feiten, elementen en omstandigheden die in uw voordeel kunnen spelen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40