Alcohol in het verkeer

Ontdek hier wat u kan doen.

Alcohol in het verkeer

Alcoholintoxicatie

Alcoholintoxicatie is strafbaar vanaf 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (ademanalyse – mg/l UAL) of 0,5 gram per liter bloed (bloedanalyse – g/l – promille). Voor bepaalde categorieën van bestuurders gelden strengere limieten, nl. 0,09 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht of 0,2 gram per liter bloed voor de bestuurders:

 1. van een voertuig waarvoor een rijbewijs van de categorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E vereist is;
 2. die personen vervoeren met een voertuig van een andere rijbewijscategorie waarvoor dezelfde medische voorschriften gelden als voor de bestuurders bedoeld in a).

Voor alcoholintoxicatie gelden volgende straffen.

200,00 tot 4.000,00 EUR tussen 0,22 en 0,35 mg/l UAL, of tussen 0,5 en 0,8 promille
1.600,00 tot 16.000,00 EUR boven 0,35 mg/l UAL, of boven 0,8 promille
1.600,00 tot 16.000,00 EUR besturen van een voertuig of een rijdier of het begeleiden met het oog op de scholing terwijl een tijdelijk rijverbod werd opgelegd
1.600,00 tot 16.000,00 EUR weigering zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, of, zonder wettige reden, weigering te bloedproef te laten nemen
1.600,00 tot 16.000,00 EUR Niet afgeven rijbewijs na oplegging rijverbod

Meer informatie kan u vinden in artikel 34 Wegverkeerswet.

 

Dronkenschap

Het besturen van een voertuig (of rijdier) op een openbare plaats, of het begeleiden van een bestuurder met het oog op de scholing, terwijl u in staat van dronkenschap verkeert is strafbaar.

Men verkeert in een staat van dronkenschap wanneer men zodanig onder de invloed van drank (of drugs, geneesmiddelen) is dat men geen blijvende controle meer heeft over zijn of haar daden, zonder dat men noodzakelijk het bewustzijn over zijn doen en laten verloren heeft.

U riskeert een geldboete tussen 1.600,00 tot 16.000,00 EUR. De rechter zal u verplicht een rijverbod moeten opleggen van minstens 1 maand en maximum 5 jaar, of voorgoed.

Meer informatie kan u vinden in artikel 35 Wegverkeerswet.

 

Rijverbod en alcohol

Facultatief rijverbod inzake alcohol

De rechter kan een rijverbod opleggen voor:

 • het sturen onder invloed van alcohol;
 • het aanzetten van personen onder invloed van alcohol tot het besturen van een voertuig of aan deze persoon een voertuig toevertrouwen.

Verplicht rijverbod inzake alcohol

De rechter is verplicht een rijverbod op te leggen indien hij veroordeelt voor:

 • Rijden onder invloed van alcohol met een alcoholconcentratie van meer dan 0,35 mg/l UAL of 0,8 promille;
 • Het weigeren van het zich onderwerpen aan een test of het weigeren zijn rijbewijs af te geven;
 • Sturen in staat van dronkenschap of een vergelijkbare situatie.

De Wegverkeerswet voorziet eveneens in een verplicht rijverbod in geval van ‘gekruiste’ herhaling (klik hier voor meer informatie).

 

Alcoholslot

Een alcoholslot verhindert het starten van een motorvoertuig, tenzij de bestuurder een ademtest aflegt met als meetresultaat een alcoholconcentratie beneden de ingestelde drempel.

De rechter kan een alcoholslot opleggen in geval van een veroordeling voor:

 1. een alcoholconcentratie van minstens 0,35 mg/l UAL (0,8 promille);
 2. sturen of begeleiding in staat van dronkenschap;
 3. herhaling van één van deze twee veroordelingen binnen de drie jaar.

De rechter is verplicht het alcoholslot op te leggen in geval van veroordeling voor:

 1. alcoholintoxicatie met minstens 0,78 mg/l UAL (1,8 promille);
 2. alcoholintoxicatie in bijzondere herhaling, met minstens 0,50 mg/l UAL (1,2 promille).

Het alcoholslot wordt opgelegd voor ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar, of levenslang.

 

Beperking van het alcoholslot tot één of meer categorieën van voertuigen

De rechter kan voor één of meer categorieën van voertuigen (behalve voor de categorie waarmee de overtreding werd begaan) een uitzondering voorzien en geen alcoholslot opleggen, op voorwaarde dat hij zijn beslissing uitdrukkelijk motiveert.

 

Wat kost een alcoholslot?

Krijgt u een alcoholslot opgelegd, dan zal u:

 • een opleiding en begeleiding moeten volgen bij een erkende omkaderingsinstelling;
 • de kosten van de installatie en het gebruik van het alcoholslot moeten dragen, inclusief de kosten van het omkaderingsprogramma.

De kosten voor het omkaderingsprogramma bedragen al snel +/- 1.210,00 EUR voor één jaar, tot minstens 1.700,00 EUR voor drie jaar.

Het alcoholslot zelf kan u leasen aan ongeveer 2.200,00 EUR/jaar, of aankopen voor gemiddeld 2.550,00 EUR/jaar tot zelfs 4.000,00 EUR voor drie jaar. Deze prijzen zijn indicatief.

De rechter kan in zijn vonnis eventueel de opgelegde geldboete verminderen met de kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot, en de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat de geldboete minder dan één euro mag bedragen.

Wenst u deze kosten te vermijden? Dan kan u er voor kiezen om uw rijbewijs in te leveren bij de griffie van de rechtbank voor de opgelegde duur van het alcoholslot.

Voor meer informatie zie artikel 37/1 Wegverkeerswet en het Koninklijk Besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma.

 

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw advocaat kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40