U kreeg een uitnodiging tot verhoor

Ontdek hier wat u kan doen.

U kreeg een uitnodiging tot verhoor

Indien u niet aangehouden bent, kan u door de politie worden uitgenodigd om te worden verhoord op een bepaalde datum en uur.

Er bestaan daarbij verschillende mogelijkheden:

  • U kreeg een uitnodiging tot verhoor als slachtoffer of als getuige van een misdrijf (d.i. het verhoor Categorie I).
  • U kreeg een uitnodiging tot verhoor als verdachte van een misdrijf waarop geen vrijheidsstraf staat (verhoor Categorie II);
  • U kreeg een uitnodiging tot verhoor als verdachte van een misdrijf waarop een vrijheidsstraf staat (verhoor Categorie III).

In al deze gevallen is het belangrijk contact op te nemen met de politie om uw aanwezigheid te bevestigen dan wel aan te geven waarom u niet zou kunnen aanwezig zijn op de bepaalde datum en uur.

U kan daarbij ook aangeven of u al dan niet beroep wenst te doen op de bijstand van een tolk. Een verklaring afleggen of verhoord worden in de taal die u best begrijpt is immers uw recht.

Uw rechten als getuige, slachtoffer en verdachte dienen ten alle tijd te worden gerespecteerd.

Voor ieder verhoor moeten de feiten waarover u zal worden verhoord en uw rechten worden meegedeeld dewelke minstens zijn:

  • U kan niet verplicht worden uzelf te beschuldigden.
  • Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt.
  • U kan vragen dat de vragen die u worden gesteld en alle antwoorden die u geeft, worden genoteerd in de gebruikte bewoordingen.
  • U kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt afgenomen.
  • U mag gebruik maken van de documenten in uw bezig en vragen dat deze documenten bij het proces-verbaal van het verhoor worden gevoegd.

Als verdachte van een misdrijf heeft u het recht om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze, en u door hem te laten bijstaan tijdens het verhoor.

U kan er als verdachte voor kiezen om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of te zwijgen. Dit zal telkens afhangen van uw betrokkenheid in het dossier en de strategische aanpak van uw verdediging. Uw advocaat kan u hieromtrent concreet adviseren.

Neem dringend contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen. Uw “advocaat” kan zorgen voor een klassering zonder gevolg, een regeling in der minne, nuancering van bepaalde gevoeligheden tijdens het verhoor, aandacht voor verzachtende omstandigheden, en finaal kan hij ervoor zorgen dat de strafmaat wordt gemilderd door een uitstel van straf (rijverbod, geldboete of zelfs gevangenisstraf) te bekomen, een opschorting te bekomen (u bent dan enkel schuldig maar wordt niet veroordeeld), voorwaarden, een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, en meer algemeen, een vermindering van de straffen welke men u zou willen opleggen.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40