Vrachtvervoer

Ontdek hier wat u kan doen.

Vrachtvervoer

Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen (vrachtwagens) gelden bijzondere regels in het verkeer. Te denken valt daarbij aan de regels inzake goedkeuring, gebruik (tachograaf voor de rij- en rusttijden) en lading, technische controle en keuring, en constructie.

Neem contact met een gespecialiseerd advocaat zodat u de strategisch beste aanpak en verdediging kan krijgen om tot de beste oplossing of resultaat te komen.

 

Lading

Een voertuig mag niet op de openbare weg gebracht worden indien de massa in beladen toestand de wettelijke maximale toegelaten massa overschrijdt. De wettelijk maximale toegelaten massa hangt af van het type voertuig:

 • voor een tweeassige auto: 19 ton.
 • voor een tweeassige aanhangwagen, opleggers uitgezonderd: 20 ton.
 • voor een drie- of meerassig voertuig, opleggers uitgezonderd: 26 ton.
 • voor een oplegger met één achteras: 21 ton.
 • voor een oplegger met twee achterassen en meer: 32 ton.

De massa van een geleed voertuig in beladen toestand mag niet groter zijn dan de maximale toegelaten massa van de oplegger vermeerderd met de eigen massa en het trekkend voertuig, met een maximum van 38 ton. De massa van de andere slepen in beladen toestand is beperkt tot 40 ton.

De overlading met meer dan 5 procent kan in het Vlaamse gewest worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een progressieve geldboete afhankelijk van de overlading (gaande tot wel € 75.000,00). De opdrachtgever en de verlader worden gestraft wanneer zij instructies hebben gegeven aan de vervoerder die geleid hebben tot de inbreuk van de overlading.

 

Tachograaf

De tachograaf is het in voertuigen ingebouwde apparaat om gegevens betreffende het rijden en de snelheid van deze voertuigen weer te geven, te registreren, af te drukken, op te slaan of door te geven evenals details over bepaalde werktijden van de bestuurder. De tachografen moeten worden geïnstalleerd en gebruikt in voertuigen, bestemd voor het vervoer van personen of goederen over de weg, die in een lidstaat van de Europese Unie zijn ingeschreven en:

 • waarbij de toegestane maximumassa van de voertuigen, dat van de aanhangwagens of opleggers inbegrepen, meer dan 3,5 ton bedraagt; of
 • inzake vervoer van personen, de voertuigen die zijn gebouwd of permanent zijn toegerust om meer dan 9 personen, de bestuurder inbegrepen, te kunnen vervoeren en die daartoe zijn bestemd.

Bepaalde andere voertuigen dienen dan weer niet van een tachograaf voorzien te zijn, bijvoorbeeld:

 • voertuigen waarvan de toegestane maximumsnelheid niet meer dan 40 km / u bedraagt;
 • speciaal voor medische doeleinden gebruikte voertuigen, voertuigen van de strijdkrachten, civiele bescherming en brandweer;
 • voertuigen die speciaal zijn uitgerust voor reparaties en wegslepen, binnen een straal van 100 km rond hun standplaats.

Het toestel zelf dient ook aan bepaalde vereisten inzake productie, goedkeuring en erkenning te voldoen. De tachograaf laat toe de rij- en rusttijden van het voertuig na te gaan. Volgende regels gelden o.m. voor de rijtijden:

 • Een bestuurder dient na een rijperiode van 4,5 uur een pauze in te lassen van minstens 45 minuten, tenzij hij een rusttijd neemt.
 • De dagelijkse rijtijd mag niet meer dan 9 uur bedragen, en kan maximum tweemaal per week met ten hoogste 10 uur worden verlengd.
 • De wekelijkse rijtijd mag niet meer bedragen dan 56 uur.
 • De totale bij elkaar opgetelde rijtijd gedurende twee opeenvolgende weken mag niet meer bedragen dan 90 uur.

Volgende regels gelden o.m. voor de rusttijden:

 • De normale dagelijkse rusttijd bedraagt en minste 11 uur, eventueel op te splitsen in twee perioden van 3 uur en 9 uur.
 • De verkorte dagelijkse rusttijd bedraagt minstens 9 uur en maximum 11 uur.
 • De normale wekelijkse rusttijd bedraagt ten minste 45 uur.
 • Binnen elke 24 uren na het einde van de laatste rusttijd moet een bestuurder een nieuwe dagelijkse rusttijd nemen.

De inbreuken op de voorschriften m.b.t. de tachograaf en de rij- en rusttijden zijn strafbaar met gevangenisstraffen en geldboetes van € 4.000,00 tot € 80.000,00, of slechts één van beide straffen.

Heeft u vragen of de tachograaf en/of de rij- en rusttijden? Raadpleeg uw advocaat die u concreet kan adviseren over uw rechten en plichten, de toepasselijke regels en mogelijke sancties, en op welke manier eventueel uw verdediging te voeren.

 

De werkgever

Wordt u als werkgever geconfronteerd met een inbreuk begaan door uw werknemer-chauffeur? Als werkgever kan u mee aansprakelijk worden gehouden op burgerlijk gebied, en in sommige gevallen ook op strafrechtelijk gebied. Zo wordt bijvoorbeeld in geval van overlading die het gevolg is van instructies van de werkgever, deze werkgever mee gestraft. De werkgever dient bijvoorbeeld ook toe te zien op de naleving van de wettelijke voorschriften inzake de rij- en rusttijden. De werkgever zal aansprakelijk zijn voor de inbreuken op de rij- en rusttijden (tachograaf) van de bestuurders van de onderneming.

Laat u als werkgever bijstaan door uw advocaat om de verdediging te voeren zowel op burgerlijk als op strafrechtelijk gebied.

Heeft u nog vragen, of wil u een eerste advies?

Neem via onderstaande knop contact op met een gespecialiseerd advocaat.

Contacteer een verkeersadvocaat

Of bel +32 485 55 37 40